Nasza misja

Pomagamy artystom i galeriom sztuki
w ich codziennej pracy,

dostarczamy rozwiązania dostosowane
do ich potrzeb, pozwalające na
prezentację w sieci Internet,

udostępniamy narzędzia wspierające
promocję, sprzedaż, oszczędzające czas.

Nasza historia

Z rynkiem sztuki jesteśmy związani od 2006 roku. Pierwsze kroki w zawodzie stawialiśmy w Londynie, jako asystenci galerii sztuki, pracownicy firm związanych z rynkiem sztuki, archiwiści prywatnych zbiorów. Po 4 latach i powrocie do kraju staliśmy się właścicielami własnej galerii a jednocześnie rozpoczęliśmy prace nad pierwszym w Polsce oprogramowaniem do kompleksowego zarządzania galeriami sztuki i zbiorami dzieł.

 

Dzisiejszy ArtSaas to wynik naszych dotychczasowych doświadczeń, godzin rozmów z właścicielami galerii sztuki i artystami, a także śledzenia badań
i własnych analiz procesów kierujących globalnym rynkiem sztuki. Stale go rozwijamy i zmieniamy, aby jak najpełniej przyczyniał się do wypełnienia wyznaczonej sobie wiele lat temu misji.

 

W realizację naszej obecnej strony internetowej zaangażowanych było wiele fantastycznych osób. Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę Tomka Bielaka, lubelskiego artysty, którego malarskie prace oglądacie Państwo na zamieszczonych tu fotografiach autorstwa utalentowanej lubelskiej fotografki Natalii Wierzbickiej.

Współpraca z ośrodkami edukacji artystycznej

Aplikacja ArtSaas znajduje realne i bardzo przydatne zastosowanie w sektorze edukacji, na Akademiach Sztuk Pięknych i Wydziałach Artystycznych.

 

ArtSaas wspomaga tworzenie elektronicznych wersji portfolio studentów, przede wszystkim prac dyplomowych, umożliwiając gromadzenie i przeszukiwanie informacji w jednym miejscu. Stworzony w ten sposób katalog prac ułatwia analizę postępu prac dyplomowych, ocenę studentów. Archiwizacja informacji przyspiesza przeglądanie i wybór dzieł na organizowane przez uczelnie wystawy. ArtSaas daje także możliwość udostępniania informacji w sieci Internet.

 

W trakcie prac nad naszą aplikacją jej funkcjonalności testowali studenci Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Poznaj nas

Zespół ArtSaas to ludzie łączący wiedzę i doświadczenie z międzynarodowego rynku sztuki oraz branży IT. Interesują nas możliwości wykorzystania nowych technologii w pracy artystów, galerii sztuki, propagowaniu zbiorów dzieł sztuki w globalnej sieci Internet. Celem naszych narzędzi jest wsparcie wzajemnej komunikacji i współpracy uczestników rynku sztuki.

Cecylia Grabek

Założycielka i prezeska

Łukasz Grabek

Założyciel i główny projektant systemu

Magdalena Sadłocha

Sprzedawca i opiekun klientów

Aleksandra Bednarz

Projektant GUI i specjalista UX

Dawid Jeż

Full-stack deweloper

Nasi Partnerzy