Privacy Policy

ArtSaas Technologies Sp. z o.o.

Polityka prywatności

 

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników Serwisu i Oprogramowania Artsaas.
 
Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, które przetwarzamy.
 
Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji SSL.
 

Nasze dane (Administratora Danych Osobowych):
 
ArtSaas Technologies Sp. Z o.o.
20-575 Lublin, Rubinowa 2/57
KRS 0000826272, REGON: 385429147, NIP: 7123398825
e-mail: abi@artsaas.com
 
Korzystając z Serwisu i Aplikacji ArtSaas akceptujesz przyjęte przez nas zasady:
 
Dane osobowe klientów takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem.
 
Dane osobowe przetwarzane są:
1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
2. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta.
 
– Wszystkie dane wprowadzane do Konta Klienta są traktowane jako poufne i są przechowywane
z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 
– Nie modyfikujemy i nie odsprzedajemy żadnych danych wprowadzanych tak w Serwisie jak i do Oprogramowania.
 
– Każdy Klient ma wydzieloną, odrębną bazę danych chronioną dodatkowo zaporą Firewall. Dzięki temu, nieuprawnione osoby nie mają do nich dostępu.
 
– Klienci ArtSaas mają zapewnioną codzienną kopię bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa jest każdego dnia umieszczana w odległej lokalizacji. Jest to dodatkowa forma zabezpieczenia, za którą Klienci ArtSaas nie muszą dodatkowo płacić.
 
– Aplikacja ArtSaas jest hostowana na serwerach OVH (htto://ovh.pl) na terenie Unii Europejskiej. Dane przetwarzane są również za pośrednictwem bezpiecznie ulokowanego i zabezpieczonego centrum danych (nadzorowane przez INTEN Jarosław Granat / http://inten.pl/ ) na terenie Polski. Opieką nad serwerami zajmują się podmioty profesjonalne z branży IT. Zawarliśmy stosowne umowy gwarantujące poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 
– Dostęp do danych mają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy.
 
– Klienci ArtSaas mają prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
– Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 
– Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 
– Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
 
Nasza Polityka cookies:
 
Pliki cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na sprzęcie użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze plików cookies wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
 
Każda osoba odwiedzająca Stronę Internetową Serwisu może poprzez modyfikacją ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Przetwarzamy pliki cookies z 2 powodów:
 
1. Architektura Internetu jest tak skonstruowana, że abyśmy mogli świadczyć Usługi w sposób należyty i poprawny musimy pracować na plikach cookies. Są one niezbędne do pracy Oprogramowania. O takich plikach cookies mówi się, że są to tzw. cookies techniczne. Ich usunięcie lub odrzucenie może spowodować nieprawidłowości w wyświetlaniu zgromadzonych na Koncie Klienta treści jak i funkcjonowania Serwisu.
 
2. Chcemy być blisko potrzeb Użytkowników i dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Serwisu jak i Oprogramowania. Pozwalają nam one udoskonalać jego funkcjonalność oraz badać jakie obszary wymagają dopracowania. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w sprzęcie czy oprogramowaniu Użytkowników.
 
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018.
Data ostatniej aktualizacji 14 luty 2020.